IL·LUSTRACIONS

Carta del Príncep de Viana al seu home de confiança a Palerms

Carta del Príncep de Viana al Governador de Sicília, Juan de Moncayo

Carta del Príncep de Viana al seu home de confiança a Palerm: Troyano Abbate la Viesca. Escrita en italià, Don Carles li dóna instruccions perquè compri una roba especial amb drap de Florència, una gonella, a Margarita Panormitana neboda de fraLuichi de Luchesi. La “gonella” solía regalar-se a les servidores que prenien estat. Panormita era el nom Palerm i encara avui dia s’utilitza. La família Luchesi, ja abans del s. XV, era una família distingida de Sicília.


Carta del Príncep de Viana al Governador de Sicília, Juan de Moncayo, datada a Mallorca i enviada a Palerm el 19 d’octubre de 1459. Don Carles li agraeix el que ha fet per Margarida, que està embarassada, i la li encomana.

nitoverdera@arrakis.es