Judici crític a l'utòpic "Colom mallorquí" 

EL PRÍNCEP DE VIANA A SICÍLIA I MALLORCA (1458-1460)
Per Nito Verdera